Değerli Vatandaşlarımız;

Berlin Türk Cemaati, 18 Eylül 2017 tarihinde üye derneklerine olağanüstü genel kurul çağrısı yapmış ve 26.11.2017 tarihinde de geniş katılımla bir genel kurul yaparak yeni bir yönetim kurulu oluşturmuştu.

Barış, kardeşlik, sevgi ve saygı ortamında güzel bir rekabetle icra edilen bu genel kuruldan sonra hazımsız birilerinin teşvik ve yol göstermeleri ile bazı delegeler kendilerine iş edinerek uyduruk belge ve yalancı şahitlerle seçime itiraz etmiş ve seçimin iptalini istemişlerdi.

Yönetim kurulumuzca yapılan incelemede, Berlin Türk Cemaati Başkanlığı için seçime katılan ve seçimi kaybeden tarafı destekleyen 3 derneğin verilen süre içinde bildirdikleri geçerli delegelerinin seçime katılmadığı ve bunların isimleri karalanarak bunların yerine seçim günü başka kişilerin yazıldığı ve oy kullandıkları tespit edilmiştir. Berlin Türk Cemaati’nin bu olayın üzerine gitmesi durumunda seçime hile karıştıran bu kişilere karşı ceza davası açma hakkı olmasına rağmen Türk Toplumu’nu yıpratmamak adına Berlin Türk Cemaati bu hakkından feragat etmiş bunun yerine 24.11.2018 tarihinde üyelerine yeniden olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak 06.01.2019 tarihinde olağanüstü genel kurul icra etmiş ve tekrar yeni bir yönetim seçmiştir.

Ama bu güruh yapılan yeni seçime de itiraz etmiş yine düzmece şahitler ve gerekçelerle mahkemeye müracaat etmişlerdir. Mahkeme yapılan itirazda gösterilen gerekçeleri kabul etmemiş ve 06.01.2019 tarihinde gerçekleştirilen seçimi geçerli saymış, yeni yönetimi onaylamış ve 16.01.2020 tarihinde yeni seçilen yönetimin dernekler siciline kaydını yapmıştır.

Berlin Türk Cemaati’nin tüm yapıcı ve birleştirici tutumuna rağmen, seçim sürecinde taraf olan bazı kurum yöneticileri, bazı resmi idareciler devam eden mahkeme sürecinde, seçime hile karıştıran, topluma fitne tohumları eken, mertçe kendisi ortaya çıkamayan ve birilerinin arkasından iş çeviren bu kişilere karşı gereken tavrı gösterememiş, toplumsal birliktelik ve toplum huzurunu tesis etmek konularında sınıfta kalmışlardır.

Ayrıca Berlin Türk Cemaati’ni hedef alan kimlere hizmet ettikleri meçhul bu kişiler, seçimin iptali için mahkemeye müracaat ettiklerinde bu şikayeti, pişkin pişkin sırıtarak bir kısım sözde gazetecilere poz verip “adalet için”, “haksızlığa karşı çıkmak için” yaptıklarını söylemişlerdir. Öte taraftan yine birileri Berlin Türk Cemaati yönetiminde fahri olarak fedakârca hizmet veren yöneticileri, Alman makamlarına asılsız iftiralarını yazdıkları isimsiz mektuplarla karaktersizce ve bir o kadarda alçakça şikâyet etmişlerdir. Vatandaşa hizmet etmek için yapılan projelerin önünü kesmek, iptal ettirmek, Berlin Türk Cemaati’ni engellemek için ellerinden gelen her yolu denemişlerdir.

Bizim alnımız ak, başımız dik. Allah’tan başkasına da verilecek hesabımız yoktur. Bizler bu hizmetleri yaparken yönetim kurulu olarak hiçbir ücret almıyoruz, aksine birçok faaliyetimizi de kendi cebimizden ve arkadaşlarımızın desteği ile yapıyoruz. Vicdanımız rahat, kokuşmuş vicdanlara da pabuç bırakmadık bundan sonrada bırakmayız.

Gene bu hadsizler, kıymeti kendinden menkul sözde bir kısım gazeteciler ve fitneci kişilerce Türk makamları nezdinde de derneğimizin hakkında asılsız iddia ve yalanlar ileri sürmüş ve faaliyetlerimizi engellenmeye çalışmışlardır. O eksik akılları ile anlayamadıkları toplum yararına yapmış olduğumuz faaliyet ve açıklamaları bir yerlere çekmeye çalışmışlardır.

Berlin Türk Cemaati bu kriz dönemini sükûnet, itidal ve basiretli bir yönetim anlayışıyla geçirmek için çaba sarfetmiştir ve adaletin tecelli etmesi ile eskisinden daha güçlü ve azimli olarak Türk Toplumu’na hizmete devam etmektedir ve de edecektir.

Berlin Türk Cemaati bu süreçte Türk Toplumu itibarına saldıran bu hadsiz kişi ve kurumlar hakkında gereken işlemleri en yakın zamanda yapacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Berlin Türk Cemaati Adına
Selçuk Demirci
Başkan

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

Değerli Vatandaşlarımız;

Son aylarda vatandaşımızın hakkını savunmak adına yaptığımız basın açıklamaları, görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları bazı art niyetli veya birilerine yaranmak heyecanı içinde olan kişiler tarafından farklı taraflara çekilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Berlin Türk Cemaati, Türk Toplumu'nu temsil etmek, Türk Toplumu'nun hakkını ve hukukunu savunmak, öncelikle Türk Toplumu'nu ilgilendiren olaylarda sorumluluk alıp gerekli aksiyonları tertip etmek, yönetmek ve gerek Türkiye ve gerekse Almanya'da bu konuların muhatapları ile görüşmeler yapıp çözümler üretmek için kurulmuş çatısı altında farklı alanlarda çalışmalar yapan 70 civarında derneği barındıran ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum çatı kuruluşudur.

Berlin Türk Cemaati yaptığı bu çalışmalarda hiçbir kurum, makam veya kişiden icazet veya müsaade almaz ve vatandaşın hakkını korumak için yaptığı faaliyetlere yapılan müdahalelere boyun eğmez ve yasal çerçevede karşı koyar.

Berlin Türk Cemaati gerek Türkiye, gerekse Almanya açısından partiler üstü bir kurumdur. Vatandaşın hakkını aramak veya problemlere çözümler bulmak için her iki ülkede parti veya devlet makamları ile beraber çalışmalar yapar ancak kurum olarak hiçbir partiyi desteklemez.

Berlin Türk Cemaati yukarıda vurgulandığı şekilde çalışmalarına devam ediyor ve edecektirde. Kimseye yaranmak ve hoş görünmek için prensiplerinden taviz vermek gibi bir derdimiz yoktur.

Yerimizi bizi tanıyanlar çok iyi bilirler bilememek veya art niyetli olarak bizi farklı yerlerde göstermek acziyetine düşenlere hatırlatmak adına tekrar belirtelim. Berlin Türk Cemaati'nin yeri Devlet-i Ebed Müddet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanı ve şanlı Türk Bayrağı'nın gölgesidir.

Kırmızı çizgilerimiz vardır; bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, şanlı Türk Bayrağı, Türk Milleti ve sınırları Misak-ı Milli ile çizilmiş olan Türk Vatanı'dır. Kırmızı çizgilerimiz ilelebet değişmez ve bunlarla problemi olanlarlada işimiz olmaz.

Türk Toplumu'nun bilsigine arz olunur.

Selçuk Demirci
Berlin Türk Cemaati Başkanı

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!
 
UÇAK BİLETİ SATAN ACENTALAR TARAFINDAN YAPILAN DOLANDIRICILIK OLAYLARI YİNE BAŞLAMIŞTIR.
 
Son yıllarda hava yolu ile Türkiye'ye gitmek isteyen vatandaşlarımızın uçak bileti aldıkları bazı acentalar tarafından dolandırılma olayları artmış bulunmaktadır.
 
Bizim tavsiyemiz biletlerini direkt THY gibi güvenilir şirketlerden alınmasıdır.
 
Direkt büyük şirketlerden alma imkanınız yoksa; vatandaşlarımızın acentalardan almış oldukları biletleri bileti aldıktan hemen sonra uçuş hizmetini sağlayan şirketleri telefonla arayarak kontrol ettirin.
 
Vatandaşımıza bileti kestiğini söyleyip sonrasında paraları alıp kaçan acenta sahipleri çıkmaktadır. Bu dolandırıcılıkları önlemek için vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını hatırlatıyoruz.
 
Lütfen tedbir alın! Ailenizin ve sizin hayallerinizin üçkağıtçı ve dolandırıcılar tarafından yıkılmasına müsaade etmeyin!