Ergenekon Destanında Nevruz

Bir gün bütün kavimler Kök-Türkler’e karşı birleşerek onları hile ile yendiler. Kök-Türkler’in çadırlarını, mallarını, yurtlarını yağmaladılar. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri kendilerine köle yaptılar. Bu yağmadan kurtulan Kıyan/Kayan ve Negüş/Tukuz bir gece kadınlarıyla birlikte atlanıp kaçtılar. Yurda geldiler. Düşmandan kaçıp gelen dört maldan (deve, at, öküz, koyun) çok buldular.

Dağların içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip oturalım deyip dağa doğru sürülerini sürüp gittiler. Vardıkları yerde akarsular, çeşmeler, türlü otlar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar vardı. O yeri görünce Tanrı’ya şükürler kıldılar ve buraya "Ergenekon" adını koydular. Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki sığmadılar. Bu sebepten buradan çıkış yolları aramaya koyuldular. 

O zaman bir demircinin önerisiyle dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler ve ateşlediler. Tanrı’nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. O günü, o ayı, o saati belleyip dışarı çıktılar. O günden beri yeni yılın başladığı gece Kök-Türkler’de adettir. O günü bayram sayarlar. Bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. Önce Kağan bunu kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Ondan sonra beyler de öyle yapar. Bugünü mukaddes bilirler, böylece Tanrı’ya şükretmiş olurlardı.

 

Değerli Vatandaşlarımız;

Dün askerimize ve ülkemize karşı yapılan alçak saldırı sonucu 33 şehidimiz ve çok sayıda gazimiz var. Yüreğimiz kan ağlıyor, yasımız var. Allah şehadete eren vatan evlatlarımızın makamlarını ali eylesin, ailelerine sabırlar versin. Ülkemizin ve Asil Türk Milleti'nin başı, başımız sağ olsun.

Unutulmasın ki Türk Devleti kendine uzanan alçak elleride maşalarını da kıracak ve yan bakan gözleride oyacak kudrete sahiptir.

Her zaman olduğu gibi bu mihrakların Avrupa'daki uzantıları bu gibi olaylardan sonra vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı hedef almaktadırlar. Bu sebeple vatandaşlarımız kendilerine, işyerlerine ve derneklerine sahip çıksın gereken önlem ve tedbirleri alsınlar. Gerektiğinde acilen yaşadıkları yerdeki güvenlik birimlerine, polise müracaat etsinler.

Tekrar milletimizin, devletimizin, ordumuzun başı sağ olsun!