KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

Değerli Vatandaşlarımız;

Son aylarda vatandaşımızın hakkını savunmak adına yaptığımız basın açıklamaları, görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları bazı art niyetli veya birilerine yaranmak heyecanı içinde olan kişiler tarafından farklı taraflara çekilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Berlin Türk Cemaati, Türk Toplumu'nu temsil etmek, Türk Toplumu'nun hakkını ve hukukunu savunmak, öncelikle Türk Toplumu'nu ilgilendiren olaylarda sorumluluk alıp gerekli aksiyonları tertip etmek, yönetmek ve gerek Türkiye ve gerekse Almanya'da bu konuların muhatapları ile görüşmeler yapıp çözümler üretmek için kurulmuş çatısı altında farklı alanlarda çalışmalar yapan 70 civarında derneği barındıran ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum çatı kuruluşudur.

Berlin Türk Cemaati yaptığı bu çalışmalarda hiçbir kurum, makam veya kişiden icazet veya müsaade almaz ve vatandaşın hakkını korumak için yaptığı faaliyetlere yapılan müdahalelere boyun eğmez ve yasal çerçevede karşı koyar.

Berlin Türk Cemaati gerek Türkiye, gerekse Almanya açısından partiler üstü bir kurumdur. Vatandaşın hakkını aramak veya problemlere çözümler bulmak için her iki ülkede parti veya devlet makamları ile beraber çalışmalar yapar ancak kurum olarak hiçbir partiyi desteklemez.

Berlin Türk Cemaati yukarıda vurgulandığı şekilde çalışmalarına devam ediyor ve edecektirde. Kimseye yaranmak ve hoş görünmek için prensiplerinden taviz vermek gibi bir derdimiz yoktur.

Yerimizi bizi tanıyanlar çok iyi bilirler bilememek veya art niyetli olarak bizi farklı yerlerde göstermek acziyetine düşenlere hatırlatmak adına tekrar belirtelim. Berlin Türk Cemaati'nin yeri Devlet-i Ebed Müddet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanı ve şanlı Türk Bayrağı'nın gölgesidir.

Kırmızı çizgilerimiz vardır; bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, şanlı Türk Bayrağı, Türk Milleti ve sınırları Misak-ı Milli ile çizilmiş olan Türk Vatanı'dır. Kırmızı çizgilerimiz ilelebet değişmez ve bunlarla problemi olanlarlada işimiz olmaz.

Türk Toplumu'nun bilsigine arz olunur.

Selçuk Demirci
Berlin Türk Cemaati Başkanı